Preview Mode Links will not work in preview mode

Taktlös, en podcast om livet... och trummor


Mar 5, 2019

Gustav Nahlin (Miss Li, Paavo, Club Killers m.m)

visste redan när han var liten att han skulle bli trummis. Han skaffade sig utbildning och erfarenheter som möjliggjort en framgångsrik professionell karriär. Han är en mångsidig hantverkare i trummor som lärt sig att anpassa sitt spel efter krävande beställningar. Trummor ger honom glädje och total närvaro, ibland spelar han utan att veta vad han gör samtidigt som han har full kontroll. I intervjun lär han mig också nya begrepp, lite om hur hårdrocksgenrerna hänger ihop och att frilansliv är perfekt när man har småbarn. Gustav uppmanar dessutom alla musiker att gå med i facket!