Preview Mode Links will not work in preview mode

Taktlös, en podcast om livet... och trummor


Mar 20, 2019

Johan Christiansson (Bitch Boys, Kajsa Grytt, Martin Rössel, The Insane Silver Backs)

var minipunkare i första generationen men hade pre-erotiska vänsterprassel med Boppers.  Trummandet har sedan mellanstadiet varit en viktig del av hans identitet trots ett rätt dåligt självförtroende om sin förmåga. Trots det har han fått spännande uppdrag och har på senare tid ändå förstått att han kan. För med en dålig trummis svänger inget. Han har en rak och avskalad enkel rockstil, vänsterhänt på högerställt trumset.  Han behöver spela live för att nå upp till sin högsta nivå. Han gillar inte att repa ensam och utan band blir det inte mycket.  Johan är också poet och författare vid sidan av sitt arbete som socialarbetare.