Preview Mode Links will not work in preview mode

Taktlös, en podcast om livet... och trummor


May 22, 2019

Oscar Johansson Werre (Mainland Jazz Collective, Joeliah, Lill Babs mm)

 Musiken var med redan från början, han scendebuterade med sin far när han var två år. i högstadiet bestämde han (mot sina föräldrars råd) att satsa fullt för  bli musiker. Hårdrock liknar jazz och då kanske främst storbandsjazz, tycker han . 

Oscar tycker också att det är viktigt att trummisar inser vilken makt de har och att de inte utnyttjar den och istället anpassar sitt spel till musikerna. Vidare fastslår han att sväng har med den mänskliga faktorn att göra. Jag får också lära mig hur det funkar att försörja sig som jazzmusiker och hur man sätter ihop band och repertoar inför ett gig.