Preview Mode Links will not work in preview mode

Taktlös, en podcast om livet... och trummor


Jan 1, 2020

Jonna Löfgren (Glasvegas, Awaze, Lasse Winnerbäck, Hurula, Anna Ternheim, Laleh)

fick gå i kalla skor en hel vinter för att få spela trummor. Men hon  spelade så svagt att man kunde titta på tv i samma rum. Trots detta blev hon med tiden så proffsig att hon inte behövde spela upp för Glasvegas. 

Ibland tycker hon att det är sjukt att hon får utöva sin passion och att folk kommer och lyssnar på det. Svänget blir bäst om man spelar det som känns bäst i magen!