Preview Mode Links will not work in preview mode

Taktlös, en podcast om livet... och trummor


Mar 11, 2020

Rebecca Meiselbach

 (Eric Gadd, Lill Lindfors, Nils Landgren, Silvana Imam, Tommy Körberg och så vidare)

Är en mycket upptagen frilansare som spelat med många svenska och internationella artister och stjärnor. och växte upp i ett hem med blandad musiksmak och jättestor skivsamling. När hon var 14 fick hon en gitarr och kunde göra musiken till sin egen. den blev en kanal, ett för henne nödvändigt språk som kunde uttrycka det hon inte kan uttrycka med ord. Sväng kan vara att hitta varandra och förstå varandras uttryck när en spelar. Att lära känna varandra i bandet. Om det  passar med maracas vet man att det blir ett härligt sväng.